U kunt uw debiteuren en crediteuren met naam en adres vastleggen in Arpro. Elke debiteur/crediteur krijgt indien gewenst een nummer in het rekeningschema, zodat u dat nummer kunt gebruiken in de financiële administratie.

Behalve naam, adres en nummer kunt u een kortingspercentage vastleggen. Daarnaast heeft u beschikking over een aantal vrije velden, waarin u bijvoorbeeld telefoonnummers, bankrekeningnummers, etc. kunt invullen. Ook heeft u voor elke debiteur/crediteur de beschikking over een 'memo-blad', waarin u allerlei extra informatie of opmerkingen kunt plaatsen.

De gegevens uit het debiteuren-/crediteurenbestand kunnen op allerlei manieren worden afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld adres-etiketten afdrukken, brieven (of mailings) produceren voor elke klant, overzichtslijsten afdrukken, etc. Er is geen beperking wat betreft de inhoud en lay-out van de lijsten. U kunt er zoveel maken als u wilt. De lijsten kunnen worden gesorteerd op elk gewenst veld.

Arpro biedt de mogelijkheid debiteuren- en crediteuren-gegevens te importeren uit bestaande adresbestanden. U hoeft uw bestaande gegevens niet opnieuw in te voeren.

Het programma maakt onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse debiteuren/crediteuren. Dit ondescheid is van belang voor de verwerking van BTW-bedragen en BTW-aangiften.

Lees voor 'debiteuren' ook bijvoorbeeld 'leden', in geval van een ledenadminstratie, 'klanten', 'geïnteresseerden', 'donateurs', etc.