Rekeningschema
Aan de basis van een administratie in Arpro staat het rekeningschema. In het rekeningschema plaatst u alle grootboekrekeningen, dagboeken, in- en verkoopkaarten, BTW-kaarten, debiteuren- en crediteurenkaarten. Per rekeningkaart kunt u een BTW-groep aangeven met bijbehorend percentage. Het programma gebruikt dit percentage voor automatische BTW-berekening tijdens het invoeren van boekingen. U geeft per kaart aan of de inhoud van de kaart op de balans of op de verlies&winst thuishoort.


Rapporten
U kunt diverse rekeningkaarten samenvatten op een lijst. U kunt bijvoorbeeld alle rekeningkaarten die betrekking hebben op autokosten (brandstoffen, reparaties, verzekeringen, etc.) groeperen op de lijst 'Vervoerskosten'. Wanneer u de lijst opvraagt krijgt u een totaaloverzicht van alle autokosten. U kunt maximaal 57 lijsten volledig naar eigen inzicht samenstellen.
U kunt diverse rapporten ook samenvatten in een hoofdrapport. Een hoofdrapport bevat bijvoorbeeld de rapporten 'Vervoerskosten', 'Presentatiekosten', 'Kantoorkosten', 'Verzendkosten' en 'Verpakkingskosten'. Wanneer u het hoofdrapport opvraagt krijgt u een totaaloverzicht van deze diverse kostengroepen.
Hoofdrapporten kunnen ook weer samengevat worden in grotere overzichten. U kunt op deze manier volledige rapportages produceren van uw inkomsten en uitgaven.


Mutaties invoeren
In het mutatiescherm voert u al uw boekingen in. Aan de hand van de rekeningkaarten die u gebruikt berekent het programma automatisch het BTW-bedrag. Dit bedrag is overigens slechts een suggestie. U kunt het voorgestelde bedrag aanpassen. Het programma werkt automatisch de saldi bij van de gebruikte rekeningkaarten. Op het scherm ziet u altijd de actuele saldi. Mutaties kunnen zonder restricties worden gecorrigeerd, verwijderd of ingevoegd.


Overzichten
U kunt diverse overzichten opvragen. U kunt hierbij diverse selecties invullen, zoals bijvoorbeeld een datum-begrenzing. Er zijn grofweg drie soorten overzichten: Inhoud rekeningkaarten, lijsten en rapporten.
De inhoud van een rekeningkaart toont alle mutaties die op die kaart zijn ingevoerd. U gebruikt deze optie ook om bijvoorbeeld een overzicht van alle openstaande facturen op te vragen.
U kunt het programma opdracht geven een hele serie rekeningkaarten automatisch af te drukken. Ook kunt u een compleet mutatieverslag opvragen. Dit verslag bevat alle ingevoerde boekingen. De lay-out van rekeningkaarten is volledig naar wens in te stellen.
De lijsten zijn samenvattingen van diverse rekeningkaarten. De meeste lijsten kunt u zelf samenstellen. Er zijn echter een aantal vaste lijsten:

  • Saldilijst
  • Balans
  • Verlies & winst
  • Debiteuren- en crediteuren-overzichten, waaronder ouderdomsanalyses van openstaande facturen
  • Omzet- en inkoop-lijsten
  • BTW-lijsten, waaronder o.a. de BTW-aangifte

Verder is het mogelijk aanmaningen te produceren voor uw debiteuren. De aanmaningen bevatten een samenvatting van alle openstaande facturen van de debiteur, inclusief de ouderdom in dagen.

Boekjaren
U kunt uw administratie verdelen in boekjaren. Het aantal boekjaren in ongelimiteerd. Wanneer u een nieuw boekjaar opent maakt het programma zelf een openingsbalans aan. Indien noodzakelijk kunt u deze openingsbalans uiteraard zelf te allen tijde wijzigen.