Met Arpro kunt u in een handomdraai complete facturen maken voor uw debiteuren. M.b.v. de gegevens in het debiteuren-bestand en het artikelbestand vult u eenvoudig en snel uw factuurformulieren in. Het programma drukt de facturen af, boekt ze door naar de financiële administratie en werkt de voorraad bij van de gefactureerde artikelen.

De inhoud en lay-out van de facturen is volledig vrij te definiëren. U kunt zelf aangeven welke gegevens afgedrukt dienen te worden en waar op het formulier de gegevens dienen te verschijnen. U kunt zoveel lay-outs maken als u wilt.

Behalve facturen kunt u met hetzelfde gemak order-bonnen, vrachtbrieven, pakbonnen, etc., afdrukken.

Bij het opstellen van facturen kunt u gebruik maken van een debiteur in het bestand. U hoeft slechts het nummer van de debiteur in te vullen, of de juiste debiteur uit de lijst te kiezen, en het programma vult alle gegevens van de betreffende debiteur voor u in. U kunt ook facturen maken voor incidentele klanten, waarvan u handmatig de naam en adresgegevens invult.
Hetzelfde geldt voor de te factureren artikelen. U vult het nummer in of u kiest het artikel uit de lijst. U kunt ook artikelen factureren die niet in uw artikelbestand staan. U vult de artikelgegevens (omschrijving, prijs, etc.) dan gewoon handmatig in.
Als u niet met artikelen werkt kunt u ook een algemene omschrijving van de werkzaamheden en de prijs invullen.
Tenslotte kunt u ook vrije tekst-regels invoegen in de factuur.

Voorbeeld:
Stel u wilt 10 artikelen factureren aan debiteur 'J. de Wit', met nummer 10000. De 10 artikelen bestaan uit: 3 x A12093, 2 x A14293 en 5 x A21092. U vult de factuur nu als volgt in:
  1. U debiteurennummer 10000 in. Het programma vult de bijbehorende naam en het adres in.
  2. U vult het aantal 3 en het artikelnummer A12093 in. Het programma vult de omschrijving, prijs, eenheid, etc. van het betreffende artikel in.
  3. U vult het aantal 2 en het artikelnummer A14293 in.
  4. U vult het aantal 4 en het artikelnummer A21092 in.
  5. U geeft het programma met twee toetsaanslagen opdracht de factuur af te drukken en te verwerken.
Er komt nu een volledige factuur uit de printer rollen. De factuur is doorgeboekt naar de financiële administratie en de voorraad van de drie gefactureerde artikelen is verlaagd met resp. 3, 2, en 5 stuks. De hele procedure neemt hooguit 2 minuten in beslag.